Paslaugos

Vadovų paieška – aukščiausio lygio vadovai

Stambioje akcinėje bendrovėje gali būti net kelių lygių vadovai, tai yra CEO (generalinis direktorius), COO (vyriausiasis veiklos pareigūnas), CIO (informacinių technologijų plėtros vadovas), vadovaujantis direktorius, vyresnysis vadovas ir t.t.. Būtent jie užbrėžia pagrindinius įmonės siekius, parenka atsakingus padalinius ir komandas jiems vykdyti. Modernioje organizacijoje jiems yra paskiriamos svarbiausios su pagrindine bendrovės veikla susijusios užduotys, tai yra bendravimas su strateginiais partneriais, kapitalo investavimas, vizijos kūrimas ir t.t.. Aukščiausio lygio vadovų paieška būtent ir yra sukoncentruota į tokių kandidatų atranką, todėl žemiau pateiksime pagrindines jų funkcijas.

Aukšto lygio vadovai dažnai dalyvauja akcininkų susirinkimuose, aptaria tolimos įmonės ateities planus, politiką ir bendras veiklos strategijas. Šie specialistai nuolatos rūpinasi organizacijos augimu, išlikimu ir stabilumu, o trumpai tariant – vientisumu. Vienos iš pagrindinių jų funkcijų yra šios:

  • Pagrindinių organizacijos uždavinių kūrimas – tai yra tiesiogiai su pelnu susijusi funkcija, pardavimų plėtros plano suformavimas, bei ryšių su darbuotojais, klientais ir kitais svarbiais asmenimis kūrimas;
  • Rinkos įsisavinimo planas – reklamos, rinkodaros, kainodaros, apmokymų ir distribucijos kanalų parinkimas;
  • Finansų planavimas – investicijų, fondų ir pelnų paskirstymas įmonės viduje ir jos išorėje;
  • Operacijų paskirstymas arba galių suteikimas žemesnio lygio vadovams.

Dažniausiai aukšto lygio vadovų paieška apsiima būtent CEO, COO ir CIO paieška. Jeigu nežinote kokios tikslios šių pozicijų funkcijos, tai pabandysime kuo paprasčiau jas apibrėžti:

  • CEO yra pagrindinis stambios organizacijos vadovas, dažniausiai tai yra generalinis direktorius ir jis pavaldus yra tik įmonės akcininkams, ir būtent jis yra atsakingas už bendrą verslo vieneto sėkmę. Dažniausiai visus priimamus sprendimus jis turi suderinti su ankščiau paminėtais akcininkais, tačiau pats neapsiima jų vykdymu, o perleidžia juos savo pavaldiniams;
  • COO yra antras pagal svarbą įmonės vadovas, o pagrindinės jo užduotys yra susijusios su CEO nurodymų vykdymu, padalinių priežiūra bei jų efektyvumo vertinimu;
  • CIO dažniausiai yra profesionalas, kuris rūpinasi techniniais organizacijos poreikiais, tai yra programinės įrangos diegimu, duomenų saugumo užtikrinimu ir kitų svarbių bei su internetu susijusių funkcijų atlikimu.

Būtent jie ir sprendžia pagrindinius organizacijos egzistencinius klausimus, kuria uždavinius bei strategijas jai. Jų priimami sprendimai dažnai nulemia kiekvieno darbuotojo ateitį įmonėje, todėl aukščiausio lygio vadovų paieška yra ypač svarbi.