vairavimo mokykla
Laisvalaikis,  Paslaugos

Vairavimo pamokos su šeimos nariu – pataria vairavimo mokykla

vairavimo mokyklaMokydamiesi vairuoti prašome instruktorių pagalbos. Kompetentingi mokytojai paaiškina transporto priemonės valdymo niuansus ir išmoko spręsti stresines situacijas. Tiesa, vairavimo mokykla paprastai siūlo limituotą vairavimo pamokų skaičių. Praktika rodo, kad daugelis jaunųjų vairuotojų nespėja įsisavinti žinių ir neįgyja reikiamos patirties sėkmingam vairavimui. Tai reiškia, kad mokiniui būtinos papildomos pamokos. Šias organizuoja tiek vairavimo mokyklos, tiek privačias paslaugas teikiantys instruktoriai. Sparčiai populiarėjanti alternatyva – vairavimas su šeimos nariu.

Atlikti tyrimai patvirtino, kad didžioji dalis pradedančiųjų vairuotojų prašo šeimos narių pagalbos mokantis vairuoti. Vairavimo mokykla teigia, kad dažniausiai šeimos instruktoriais pasirenkami tėčiai arba mamos. Itin dažnai vairavimo pamokos patikimos dėdėms, tetoms ar vyresniems broliams ir seserims. Vyresnio amžiaus mokiniai vairuoti mokosi su sutuoktiniais.

Siekiant aukščiausių rezultatų, t. y. norint vairuoti saugiai ir laikantis visų KET taisyklių, būtina bendradarbiauti su profesionalais. Kitaip sakant, mokinys turėtų derinti profesionalaus instruktoriaus ir šeimos nario organizuojamas pamokas. Instruktoriaus vedamos pamokos užtikrina jų kokybę – mokinys supažindinamas su įvairiais transporto priemonės valdymo niuansais, eismo reikalavimais, dažniausiomis stresinėmis situacijomis ir jų sprendimo būdais. Tiesa, tokios pamokos yra limituoto laiko, be to, gana brangiai kainuoja. Tuo tarpu vairavimas su šeimos nariu yra neribojamo laiko. Vairavimo pamokoms gali būti parenkami įvairūs maršrutai ir sprendžiamos kasdienės eismo situacijos. Žinoma, negalima pamiršti ir kitos medalio pusės – nors tokios pamokos nereikalauja papildomų išlaidų, vis dėlto, besimokantis vairuotojas negali užtikrinti tinkamos automobilio eksploatacijos, todėl didėja remonto ir taisymo darbų tikimybė. Itin dažna problema – šeimos narys paprastai turi per mažai kompetencijos, nėra susipažinęs su egzamino reikalavimais ir neišmano tam tikrų KET taisyklių subtilybių.

Vairavimo mokykla primena, kad mokytis su šeimos nariu gali tik 17 metų sulaukęs asmuo, išlaikęs teorinį vairavimo egzaminą „Regitroje“ ir turintis galiojančią vairuotojo sveikatos medicininę pažymą. Šeimos narys, norintis atlikti instruktoriaus pareigas, privalo turėti dokumentą, liudijantį jo ir mokinio giminystės ryšį ir turėti ne mažesnį kaip 5 metų vairuotojo stažą. Pamokoms naudojamo automobilio stovėjimo stabdžio valdymo svirtis turi būti įrengta tarp keleivio ir vairuotojo sėdynių, transporto priemonės priekis ir galas turi būti paženklinti specialiais mokomojo automobilio ženklais, atsižvelgiant į KET taisykles. Rekomenduojama per parą mokytis ne ilgiau kaip 3 valandas. Ilgesnis pamokų laikas sumažins vairuotojų dėmesį, todėl padidės eismo įvykių tikimybė.