Paslaugos

Finansinių ataskaitų auditas: ką reikėtų žinoti?

Vykdant veiklą, labai svarbu, kad visi finansiniai dokumentai būtų parengti tinkamai ir pagal įstatymus. Kartais klaidų pasitaiko ir ne visuomet galima jas pastebėti laikui. Todėl įmonėms reikalingas finansinių ataskaitų auditas. Kai kurioms tai privaloma, tačiau dalis įmonių ir pačios kreipiasi į auditorius, norėdamas išlaikyti patikimos įmonės įvaizdį.

Kas yra auditas?

Auditas yra procesas, kai profesionalus, tam teisę turintis auditorius tikrina įmonės finansines ataskaitas, metinius pranešimus, konsoliduotas ataskaitas. Auditoriaus tikslas yra parengti išvadą, kurioje būtų nurodyta, ar parengtos įmonės ataskaitos  atitinka galiojančius įstatymus. Auditoriaus išvada visada turi būti nešališka, taigi auditorius turi būti nepriklausomas ir neturėti ryšių su įmone. Tik tuomet jo išvada bus patikima.

Auditorius taip pat gali patikrinti ir vidinius įmonės kontrolės mechanizmus, nustatyta, ar čia nėra spragų, kurios gali nulemti neteisingų finansinių ataskaitų parengimą.

Kada auditas yra privalomas?

Kartais įmonės pačios kreipiasi į audotorius. Pavyzdžiui, kai vyksta derybos su investuotojai, planuojamas verslo pardavimas, plėtra, kai reikia pateikti ataskaitas akcininkams. Tokiu atveju galima kreiptis į auditorių, atliekamas finansinių ataskaitų auditas ir išvada pateikiama suinteresuotiems asmenims.

Tačiau taip pat įstatymai numato atvejus, kada auditas įmonės yra privalomas. Pavyzdžiui, privalomai auditas visoms valstybės ir savivaldybės įmonėms. Taip pat viešojo intereso įmonėms, akcinėms bendrovėms. Auditorių patikrinimai privalomi ir tokioms uždarosioms akcinėms bendrovėms, kurių akcininkė yra valstybė arba savivaldybė arba kurių prekių ir paslaugų kainos yra nustatomos įstatymais. Taip pat auditas privalomas ir tokioms įmonėms, kurių grynosios pajamos per metus viršijo 3,5 mln. eurų, balanse nurodyto turto vertė buvo daugiau kaip 1,8 mln. eurų arba vidutinis darbuotojų skaičius viršijo 50. Visoms šioms įmonėms auditoriaus ataskaita yra privaloma ir turi būti pateikta pagal įstatymus nurodytą tvarką bei terminus. 

Ką reiškia auditoriaus išvada?

Kai atliekamas finansinių ataskaitų auditas, baigęs darbą, auditorius pateikia savo išvadą. Joje būna nuryta, ar įmonė, pateikdama savo finansines ataskaitas, laikėsi įstatymų. Tai nereiškia, kad auditorius patvirtina, jog visi skaičiavimai yra pateikti teisingai ir be klaidų, jis neteikia garantijų. Auditorius tiesiog užtikrina, kad reikšmingi finansinių ataskaitų duomenys pateikti taip, kaip to reikalauja įstatymas. Auditorius savo išvadoje gali pateikti pastebėjimus apie trūkumus, taip pat ir rekomendacijas, kokius trūkumus vertėtų pašalinti. Jis taip pat gali pranešti apie rizikas, kurios pastebėtos audito metu.