FAC
Finansai

Svarbūs buhalterinės apskaitos terminai

Kasdienybėje galime sutikti daugybę sąvokų, kurios mums gali pasirodyti nesuprantamos. Tai yra gana normalu – juk žmogus negali visko žinoti! Tie, kas kiekvieną dieną susiduria su buhalterine apskaita, žino, kad yra ypač sunku suprasti tam tikrus terminus. Tokiais atvejais buhalteris (FAC) praverstų aiškinant šias sąvokas, bet nepamirškite, kad galite rasti jas ir internete. Žemiau yra pateiktos sąvokos, kurias turėtų žinoti ne tik buhalteris, bet ir dažnas iš mūsų, visiškai nesusijusių su buhalterine apskaita.

„Auditas“ – ūkio subjekto patikrinimas, jo darbo analizė bei įvertinimas.

„Akcijos“ – vertybiniai popieriai, kurie patvirtina savininkų teisę dalyvauti akcinės bendrovės valdyme.

„Buhalteris“ – asmuo, atsakingas už įmonės finansines operacijas, atliekantis įvairius apskaitos darbus.

„Buhalterinė apskaita“ – ūkinių operacijų ir įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta gauti tam tikrą informaciją ekonominiams sprendimams priimti arba finansinei atsakomybei sudaryti.

„Finansinė apskaita“ – finansinių operacijų ir kitų įvykių registravimas, analizė ir apibendrinimas.

„Firma“ – ūkinės veiklos subjektas, vykdantis tam tikrą veiklą, susijusią su pramone arba prekyba.

„Įmonė“ – gaminantis prekes arba teikiantis paslaugas organizacinis juridinis vienetas, užsiimantis viena ar daugiau ekonominės veiklos rūšių vienoje ar keliose vietose ir turintis sprendimų priėmimų teisę.

„Įmonės balansas“ – tai finansinė ataskaita, kurioje yra nurodomas visas įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

„Rizika“ – galimybė patirti nuostolių dėl turto technologinio senėjimo, prastovų, besikeičiančių ekonominių sąlygų, turto praradimo ar sugedimo.

„Valdymo apskaita“ – informacija apie gaminamos produkcijos ir teikiamų paslaugų savikainos apskaičiavimui, gamybos (paslaugų ir produkcijos) planavimui ir kontrolei. Tai – konfidenciali informacija, kuri nėra skirta išoriniams vartotojams.

„Valstybinė mokesčių inspekcija“ – Lietuvos valstybės institucija, atsakinga už mokesčių administravimą Lietuvos Respublikoje (išskyrus muitus).

„Vidaus auditas“ – nepriklausoma bei objektyvi užtikrinimo ir konsultavimo veikla, skirta teikti organizacijai naudą ir gerinti jos  veiklą.

Buhalterija ir buhalterinė apskaita yra ypač plačios sritys, kuriose daug daugiau įsomintinų sąvokų. Net jei jūsų darbas nėra susijęs su buhalterio profesija, bet jums vis tiek privalu žinoti apie tam tikrus dalykus, atsiverskite buhalteriams skirtą žodyną arba ieškokite informacijos internete ir tai jums pagelbės.