Paslaugos,  Technologijos

Trumpai apie svarbiausias darbo saugos taisykles

Darbo saugos ir sveikatos taisyklės apibrėžia darbuotojų elgesį jų darbo vietose. Jos taip pat nurodo, kaip tinkamai turėtų būti įrengta jų darbo vieta. Šių taisyklių paisymas gali pašalinti nelaimingų atsitikimų riziką darbe. Taigi kuo turi pasirūpinti darbdavys ir kokie įsipareigojimai tenka darbuotojui? Trumpai apie tai papasakosime čia.

Prieš pradėdamas eiti savo pareigas kiekvienas darbuotojas turi susipažinti su bendrosiomis darbuotojų sveikatos ir saugos taisyklėmis. Žemiau pateiksime svarbiausias iš jų glaustai.

Darbo vieta

Darbdavys turėtų suteikti darbuotojui švarias ir saugias patalpas (nekeliančias grėsmės gyvybei ar sveikatai), taip pat darbo vietą, pritaikytą asmens psichofiziniams poreikiams.

Informavimas apie rizikos veiksnius

Darbdavys privalo informuoti darbuotoją apie pavojus, susijusius su jo pareigomis. Jis taip pat turėtų pristatyti atskirų situacijų sprendimo būdus.

Apsauginiai drabužiai

Kai kurios profesijos ir jų specifika reikalauja apsauginių drabužių – tai turėtų užtikrinti darbdavys. Apsauginiai darbo drabužiai – tai: šalmas, prijuostė, pirštinės, akiniai, avalynė, kombinezonas ir t. t. Profesionalius darbo drabužius galite įsigyti internetinėje saugaus darbo priemonių parduotuvėje: https://www.atvila.lt/lt/produktai/darbo-rubai.

Vadovo įsakymų laikymasis

Jūs, kaip darbuotojas, turite atlikti savo užduotis taip, kad nekeltumėte pavojaus nei sau, nei kitiems žmonėms. Taip pat svarbu vykdyti vadovų įsakymus, kurie reikalauja laikytis tam tikrų procedūrų, kad darbas būtų atliekamas sklandžiai, saugiai ir kokybiškai.

Dalyvavimas darbuotojų saugos ir sveikatos mokymuose

Darbuotojai privalo dalyvauti darbuotojų saugos ir sveikatos mokymuose. Tokios progos – tai galimybė sužinoti apie darbuotojų sveikatos ir saugos taisykles, kurios nelaimės atveju gali išgelbėti gyvybę ne tik pačiam darbuotojui, bet ir aplinkiniams.

Tvarka darbo vietoje

Darbuotojas dažnu atveju yra atsakingas už savo darbo vietos tvarkos ir švaros palaikymą. Tokie rizikos veiksniai, kaip ne vietoje palikti daiktai, ant žemės išsilieję skysčiai bei kitos medžiagos gali ne tik sužaloti patį darbuotoją, bet kelti pavojų ir aplinkiniams.

Tinkamas darbo vietos ženklinimas

Darbdavys yra įpareigotas savo įmonėje pastatyti, pakabinti ar priklijuoti draudžiamuosius, privalomuosius, informacinius ir įspėjamuosius ženklus. Retkarčiais tam tikros institucijos rengia įmonių patikrinimus, tad tokių ženklų nebuvimas darbo vietoje gali užtraukti piniginę baudą.