vertimai
Paslaugos

Nekokybiški vertimai – grėsmė jūsų verslui

vertimaiKokybiški ir taisyklingi įmonės tekstai – prestižo reikalas. Kita vertus, vertimų ar kalbos klaidos įmonei gali sukelti išties didelių problemų ar tapti komercinių bei finansinių įmonės praradimų priežastimi.

Anot profesionalių vertėjų, kartais didžiausią problemą kelia ne vertimai, o kliento pateiktas dokumentas, kuris buvo paruoštas paskubomis. Ne paslaptis, kad įmonės dėl laiko stokos, kai kuriuos dokumentus paruošia labai greitai ir atidžiai jų neperžiūrėję, perduoda vertimų biurui. Vertėjas dažniausiai tokias klaidas pastebi ir jas pataiso, tačiau aptiktas klaidas būtina pataisyti ir dokumento originale, o tai padaryti ne visada įmanoma. Tokiu atveju kyla grėsmė, kad ginčo atveju, toks dokumentas taps jūsų įmonės ar sandėrio nesėkmės priežastimi.

Dar viena grėsmė – neredaguojami vertimai. Visi profesionalai puikiai supranta, kad vertimai turi būti redaguojami, lyginant su originaliu dokumento tekstu.  Deja, to nesupranta kai kurie užsakovai, tokiu atveju vertėjams tenka redaguoti tik gramatines, stiliaus ir kalbos klaidas. Kyla klausimas, o kas čia blogo? Kai kurie užsienio kalbų žodžiai turi net kelias reikšmes, todėl redaguojant vertėjas turi žinoti, apie ką eina kalba ir ką užsakovas nori pasakyti vartodamas vieną arba kitą frazę. Įmonės tekstų vertimai – tai vieta, kurioje įmonės klientams, akcininkams ar partneriams negali kilti papildomų klausimų ar likti vietos interpretacijai. Be to, vertėjas matydamas originalų tekstą gali pastebėti vertime paliktas klaidas ar „pamestus“ nuliukus, kurie įmonės pajamas gali pakeisti iš milijonų į tūkstančius, o iš tūkstančių į šimtus. Taigi, ne vietoje padėtas kablelis gali kaip reikiant sukomplikuoti situaciją.

Galiausiai daug žalos gali pridaryti ir tai, kad tikrai ne visis supranta, kad kalba yra ne tik žodžiai, perduodantys informaciją, tai prasmingi ir kultūrinį krūvį turintys žodžių junginiai ir frazės, kurių netikslus vartojimas gali visiškai iškreipti perduodamą informaciją, o tada kyla grėsmė nesusikalbėti.

Kokybiški vertimai – tai tikslios minties išvertimas į kitą kalbą, atkreipiant dėmesį į kultūrinius skirtumus ir vietinę vartoseną. Tad verčiant tekstą būtina kreiptis į  profesionalius vertėjus ir jais pasitikėti, nes tik tokiu atveju bus galima išvengti ne tik techninių ar lingvistinių, bet ir semantinių vertimo klaidų.